Skins and carpets

Shorn beaver skin

- + Pcs.
56.22 usd. per 1 Pcs. (wholesale from 11 Pcs.)
59.52 usd. per 1 Pcs. (retail)

Bear skin carpet

- + Pcs.
1306.22 usd. per 1 Pcs. (retail)

Beaver blanket

- + Pcs.
1157.41 usd. per 1 Pcs. (retail)

Lynx carpet 100 cm with claw

- + Pcs.
1190.48 usd. per 1 Pcs. (retail)

Wolf skin

- + Pcs.
744.05 usd. per 1 Pcs. (retail)

Lynx carpet 110 cm without claw

- + Pcs.
1488.1 usd. per 1 Pcs. (retail)

Lynx carpet 140 cm with claw

- + Pcs.
2232.15 usd. per 1 Pcs. (retail)

Fox carpet

- + Pcs.
967.27 usd. per 1 Pcs. (retail)

Raccoon carpet

- + Pcs.
967.27 usd. per 1 Pcs. (retail)

Wolf rugs

Oops! Just sold out!
496.03 usd. per 1 Pcs. (retail)

Fox skin

Oops! Just sold out!
496.03 usd. per 1 Pcs. (retail)

Deer skin carpet

Oops! Just sold out!
496.03 usd. per 1 Pcs. (retail)

Beaver Skin Carpet

Oops! Just sold out!
413.36 usd. per 1 Pcs. (retail)